Model decizie Revisal

in Actualitate

SC AAAAA SRL

Nr. Reg. Com.:

C.U.I.:

Banca:

Cont:

 

DECIZIA NR. …………..

din………………………..

 

 

 

pentru numirea persoanei autorizate pentru completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariatilor

 

Art.1.  In conformitate cu prevederile  Ordinului  nr. 1918/2011 începând cu data de 01.08.2011, se desemnează ca persoana autorizata pentru completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor, domnul/na …………………………………………………………………………………….

 

Art.2.  Atribuţiile şi responsabilităţile acestei persoane sunt completarea şi transmiterea Registrului general de evidenţă a salariaţilor în conformitate  cu HG nr.500/2011 , publicata în M.Of 372/2011 şi Ordinul  nr.1918/2011.

Art. 3.  Prezenta decizie se va comunica salariatului în cauză.


 

              Data:                                                          Administrator,

                                      

 

Decizia se întocmeste în două exemplare, un exemplar se înmânează persoanei nominalizate care semnează de luarea la cunoştinţă pe exemplarul care se arhivează la dosarul personal.


Previous post:

Next post: